Jun 2014

one magazine

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page8

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page99

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page100

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page101

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page102

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page103

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page104

ONE_Magazine_ONE_Magazine_Issue_No_8-page105

one magazine

photographer: Ashley Soong
stylist: Sayuri Murakami
hair: Takayuki Shibata
makeup: Olga Khizver
model: Sanna Backstrom

Vandana Jain

JSB_5159

-2

JSB_5056

JSB_5205

JSB_5229

JSB_5275

talent: Vandana Jain
photographer: Andres Burgos
hair & headpiece: Takayuki Shibata