25ans Magazine

25ans1????? ーニTU最終版_00001

25ans1????? ーニTU最終版_00002

25ans1????? ーニTU最終版_00003

25ans1????? ーニTU最終版_00004

25ans Magazine

Photographer: Takahiro Igarashi
Stylist: Chie Atsumi
Hair: Takayuki Shibata
Makeup: Itsuki
Model: Ayaka Miyoshi