InRed Magazine

P024_FashionPick連載_144_00001

P025_FashionPick連載_144_00001

P026_FashionPick連載_144_00001

P027_FashionPick連載_144_00001

InRed Magazine

Photographer: Takahiro Igarashi
Stylist: Tsuyoshi Kurata
Hair: Takayuki Shibata
Makeup: Maki Yoshida
Model: Nanao